เทคนิคการปฏิเสธสำหรับวัยรุ่นที่ควรนำไปใช้กับชีวิตประจำวัน

การปฏิเสธ เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ควรเคารพและยอมรับ สามารถใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน เช่น การปฏิเสธที่จะหนีเรียน การปฏิเสธที่จะใช้ยาเสพติด การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ก่อนถึงวัยอันควร การปฏิเสธเมื่อเพื่อนเปิดหนังโป๊ครอบครัวให้ดู เป็นต้น Read More